Pomoc


Regulamin Programu Lojalnościowego

1. Program Lojalnościowy ogranizowany jest IONIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, przy ul. Lea 114/30, której dokumenty rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer KRS: 0000393485, NIP: 6772363119, REGON: 121871505, właściciela serwisu IONIC.pl.
 
2. Program Lojalnościowy dotyczy wyłącznie usług istniejących i zarejestrowanych po 22 września 2013 roku.
 
3. W ramach Programu Lojalnościowego zarejestrowanym w serwisie IONIC.pl aktywnym Klientom przyznawane są punkty wymienialne na kredyt, który może być wykorzystany na zakup nowych usług bądź opłacenie istniejących.
 
4. Punkty przyznawane Klientom w ramach Programu Lojalnościowego przyznawane są za następujące działania:
 
Opłacenie faktury proforma w terminie - 5 punktów + 1,5 punktu* za każdą pełną złotówkę brutto na fakturze
Rejestracja nowego Klienta - 10 punktów
Uruchomienie Programu Partnerskiego - 5 punktów
Uruchomienie nowej usługi - 5 punktów
Odblokowanie zawieszonej usługi - 5 punktów
Zwiększenie pakietu posiadanej usługi - 5 punktów
Aktywacja dodatku do usługi - 1 punkt
Rejestracja domeny - 4 punkty
Transfer domeny - 4 punkty
Odnowienie domeny - 5 punktów
Nowe zamówienie - 5 punktów + 2 punkty** za każdą pełną złotówkę na fakturze
Akceptacja zamówienia - 1 punkt
Zaakceptowane zamówienie poleconego Klienta - 2 punkty
 
* - 0,8 punktu za każdą pełną złotówkę na fakturze w przypadku opłacenia faktury proforma po terminie.
** - 1 punkt za każdą pełną złotówkę na fakturze w przypadku opłacenia faktury proforma po terminie.
 
5.. Punkty odejmowane są z kont klienckich za następujące działania:
 
Opłacenie faktury proforma po terminie - 2 punkty
Zawieszenie usługi - 5 punktów
Usunięcie usługi - 15 punktów
Anulowanie usługi - 15 punktów
Anulowanie zamówienia - 10 punktów
Każde wysłane przypomnienie o płatności za fakturę - 1 punkt
Anulowanie faktury - 10 punktów
Wysłanie pierwszego i drugiego powiadomienia o przeterminowanej fakturze - 2 punkty
Wysłanie trzeciego powiadomienia o przeterminowanej fakturze - 3 punkty
 
6.. Każde zebrane 100 punktów ma wartość 3 zł brutto.
 
7. Wymiana punktów lojalnościowych na kredyt możliwe jest po uzbieraniu co najmniej 1000 punktów (30 zł brutto).
 
8. Punkty ważne są przez rok od momentu ich zebrania. Uzyskanie kolejnych punktów nie przedłuża ważności zebranych wcześniej.
 
 

Czy ta informacja była pomocna?

Zagłosuj aby mieć realny wpływ na rozwój działu Pomoc.